قابلیت های دستگاه

قابلیت استفاده درتمام شرایط اقلیمی ، قابلیت قطع اتوماتیک کنتور گاز با شیر برقی ، قابلیت فعال کردن اتوماتیک سیستم های تهویه مانند هود وهواکش ، قابلیت نمایش دقیق میزان گازمبنی برPPM

قابلیت های دستگاه

قابلیت تنظیم میزان حساسیت دستگاه نسبت به گازهای مختلف نظیر مونوکسید ، دی اکسید کربن , متان ، co و سایر گازهای قابل اشتعال ، قابلیت هشدار با آژیر با صدای ۸۰ دسیبل

قابلیت های دستگاه

هشدار دهنده دارای میکروکنترولرهای ضد نویز صنعتی با قابلیت ۳۰ میلیون پردازش در ثانیه می باشد ، قابلیت نصب و استفاده آسان ۲۰سانت پایین تر از سقف بر روی دیوار

هشدار دهنده نشت گاز

توضیحات کوتاه

هشدار دهنده اندازه یه گوشی آیفونه که داخل واحد مسکونی نصب می شود و اگر شما خواب یا بیرون از منزل باشید گاز یا مونوکسید کربن نشت کنه شروع به آژیر کشیدن می کنه

توضیحات کوتاه

و شما رو در جریان میگذاره که گاز در حال نشته ، در قسمت پایینی دستگاه نشت گاز یک خروجی رله وجود دارد که به هود یاهواکش یا شیر برقی میتوانید نصب کنید

توضیحات کوتاه

اگر منزل نباشید گاز نشت کنه به صورت خودکار هود یا هواکش رو روشن میکنه و گاز را به بیرون منتقل می کنه یا اگر به شیر برقی گاز وصل کنید گاز اصلی را قطع میکنه

آیتمی یافت نشد.

شيوه کار دستگاه اعلام نشت گاز کربن مونوکسيد و گاز

بعد از خرید فقط کافیست آداپتور دستگاه را به برق زده و فیش آن را به دستگاه وصل کنید و در فاصله بیست سانتی متری از سقف بر روی دیوار مثل ساعت دیواری نصب کنید.

بهترین حالت جایگاه نصب بین دیوار آشپزخانه و پذیرایی می باشد که هم بتواند نشت گاز آشپزخانه را مشخص کند و هم بتواند نشت گاز و مونوکسید کربن بخاری را مشخص کند.

هشدار دهنده نشت گاز ، اندازه یه گوشی آیفونه که داخل واحد مسکونی نصب می شه و اگر شما خواب یا بیرون از منزل باشید گاز یا مونوکسید کربن نشت کنه شروع به آژیر کشیدن می کنه و شما رو در جریان میگذاره که گاز در حال نشت می باشد ،  در قسمت پایینی دستگاه هشدار دهنده نشت گاز یک خروجی رله وجود دارد که به هود یا هواکش یا شیر برقی میتوانید نصب کنید

مثلا اگر داخل منزل نباشید گاز نشت کنه هشدار دهنده نشت گاز به صورت خودکار هود یا هواکش رو روشن میکند و گاز یا مونوکسید کربن را به بیرون منتقل می کنه.

یا اگر به شیر برقی گاز وصل کنید کلا گاز اصلی را می بندد